Latarbelakang Gemaputera

GEMAPUTERA atau Gabungan Agensi-Agensi Amanah Bumiputera & Perusahaan-Perusahaan Awam Malaysia diasaskan pada akhir 1984 dan didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada awal 1985. Matlamat asal antara lain untuk “merapat dan memperkukuhkan kerjasama di antara agensi-agensi”

Aktiviti-aktiviti GEMAPUTERA merangkumi aspek-aspek Sukan; Latihan; dan Komunikasi & Penerbitan

Kalendar

No Events on The List at This Time

Hubungi Kami