Jawatankuasa 2016 - 2018

Keanggotaan semasa GEMAPUTERA adalah 14 ahli terdiri daripada 13 PKEN & agensi UDA Holdings Bhd

AHLI JAWATANKUASA

All
Jawatankuasa Sukan dan Rekreasi
Pemegang Amanah
Yang Dipertua
Setiausaha Kehormat
Bendahari Kehormat
Jawatankuasa Latihan
Jawatankuasa Komunikasi dan Penerbitan
Juruaudit

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu

Perbadanan kemajuan Negeri Kedah

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang

UDA Holdings Berhad

Perbadanan Johor

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah