Jawatankuasa

Keanggotaan GEMAPUTERA adalah sebanyak 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri termasuk UDA Holdings Berhad.

AHLI JAWATANKUASA

All
Jawatankuasa Sukan dan Rekreasi
Pemegang Amanah
Yang Dipertua
Bendahari Kehormat
Jawatankuasa Latihan
Jawatankuasa Komunikasi dan Penerbitan
Juruaudit
Setiausaha Kehormat