Jawatankuasa 2016 - 2018

Keanggotaan semasa GEMAPUTERA adalah 14 ahli terdiri daripada 13 PKEN & agensi UDA Holdings Bhd

AHLI JAWATANKUASA

All
Jawatankuasa Sukan dan Rekreasi
Pemegang Amanah
Yang Dipertua
Bendahari Kehormat
Jawatankuasa Latihan
Jawatankuasa Komunikasi dan Penerbitan
Juruaudit