Juruaudit

Latar Belakang

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) ditubuhkan pada 30 April 1971 di bawah Enakmen No.1, 1971.

PKNM merupakan sebuah agensi Pembangunan Negeri yang memainkan peranan utama dalam memacu Kemajuan Negeri Melaka melalui penglibatan yang berterusan dalam pelbagai sektor ekonomi termasuk Perindustrian, Industri Kecil dan Sederhana, Perdagangan dan Pembangunan Hartanah.

Selari dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) khususnya untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, PKNM juga bertanggungjawab menggalakkan penyertaan Bumiputera dengan lebih aktif dalam sektor ekonomi selaras dengan usaha untuk mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang lebih mapan dan berdaya maju.

Secara umumnya fungsi dan peranan PKNM berteraskan kepada dua (2) perkara iaitu memajukan sektor ekonomi dan memantapkan kedudukan sosio-ekonomi untuk menggalakkan momentum kejayaan Negeri Melaka sebagai sebuah Negeri yang Maju, Dinamik dan Progressif.

Carta Organasi

Datuk HJ. Azmi HJ.Hussain 
Ketua Pengawai Eksekutif

HJ. Abdul Bahar Bin Bahari
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

Ismail
Bin A. Rahman

AJK Gemaputra

Mohd Faizul
Bin Yusop 

AJK Gemaputera

Muhammad Syahir
Bin Saleh

AJK Gemaputera

Mohamad Hafiz
Bin Mat Shah

AJK Gemaputera

 

Hubungi Kami

Y. Bhg. Datuk Hj. Azmi bin Hj. Hussain
Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
Aras 4-11, Menara MITC
Jalan Konvensyen Kompleks MITC
75450 AYER KEROH, MELAKA
Tel : 06-2324455 Faks : 06-2324434
Email : ceo@pknm.gov.my