Bendahari Kehormat

Latar Belakang PKNNS

Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS) merupakan salah sebuah Badan Berkanun Negeri Sembilan. Secara umumnya PKNNS menjadi organisasi yang membantu Kerajaan Negeri di dalam membangunkan ekonomi di Negeri Sembilan. Sejak daripada penubuhannya pada 22 Mac 1969, PKNNS berpengalaman dalam membangunkan kawasan perindustrian, perumahan dan premis perniagaan. Banyak kawasan telah melalui transformasi melalui pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun melalui peredaran masa dan persaingan ekonomi yang semakin terbuka, tuntutan terhadap pengisian bagi mengiring pembangunan fizikal tersebut semakin ketara khususnya dalam menuju Negara maju. Justeru antara petunjuk utama ke arah mencapai pengisian tersebut adalah dengan membangunkan sektor keusahawanan.

Program Pembangunan Keusahawanan menjadi keutamaan bagi memastikan matlamat Kerajaan Negeri di dalam melahirkan serta memperkukuh usahawan sama ada yang baru mahupun sedia ada. Seiring dengan itu, PKNNS telah diberi mandat oleh Kerajaan Negeri bagi menerajui program keusahawanan negeri. Langkah utama yang diambil adalah melalui pewujudan Model Pembangunan Usahawan Bumiputera Negeri Sembilan (MPUBNS) dan Pusat Runding Cara Usahawan (PRUNS).

 

YBrs. Puan Rusmimah Binti Mat Derus
YBrs. Puan Rusmimah Binti Mat Derus
Ketua Eksekutif
(Menjalankan tugas Ketua Eksekutif)