Bendahari Kehormat

Latar Belakang

Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri sembilan (PKNNS) telah ditubuhkan pada 22 MAC 1969.

Dari segi pertubuhan ia adalah satu badan berkanun negeri yang mempunyai kuasa-kuasanya sendiri dan bertanggungjawab kepada badan perundangan negeri. Dari segi institusi pula, ia adalah merupakan satu perusahaan awam yang di letakkan di bawah pengawasan Kementerian Kewangan (dahulu Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi). Perbadanan ini ditubuhkan bagi menggalakkan pembangunan di Negeri Sembilan. Ia juga merupakan agensi amanah bagi melaksanakan dasar-dasar kerajaan terutama di bawah Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional serta Rangka Rancangan Jangka Panjang 2.

Video Korporat

Carta Organisasi

Hubungi Kami

Pn Rusmimah Binti Mat Derus
Ketua Eksekutif
Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan
P.O. Box 158, Jalan Yam Tuan
70710 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
Tel : 06-7623251 Faks : 06-7637924
Email : norazizah@ns.gov.my