Latar Belakang

Pusat Pertumbuhan dan Bandar Baru adalah sektor yang paling penting dalam pembangunan yang dijalankan oleh PKNP sejak ditubuhkan pada tahun 1965.

Ia adalah peranan dan tanggungjawab sejajar dengan objektif PKNP untuk meningkatkan, menggalakkan, memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial negara ini, terutama di kawasan luar bandar untuk kesejahteraan rakyat.

Di samping itu, peranan PKNP dalam menyediakan premis perniagaan yang lebih selesa dan teratur, dengan keutamaan kepada Bumiputera untuk menyewa atau memilikinya pada harga yang berpatutan dan sesuai dengan kemampuan.

 

Struktur Jawatankuasa Latihan Gemaputera
SESI 2016-2018

Pengerusi

Dato’indera Haji Abdul Rahim Bin Mohd Ali, SIMP., DIMP., SMP., AMP.
Ketua Pegawai Eksekutif PKNP

Timbalan Pengerusi

Dato’ Hajah Khalijah Binti Abdul Malek, DIMP., SMP., AAP., AMP.
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Korporat) PKNP

Urus Setia

Mazilah Binti Mansor

Anis Darwina Binti Mohamad

 

Ahli Perbadanan