Yang Dipertua

Latar Belakang

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (Pmint) Telah Ditubuhkan Pada 1 Haribulan April Tahun 1965 Di Bawah Enakmen Kerajaan Negeri Terengganu (No. 3/1965) Bagi Tujuan Untuk Menjadi Agensi Utama Negeri Bagi Melaksanakan Dan Mempercepatkan Pembangunan Serta Kemajuan Sosio-Ekonomi Di Negeri Terengganu. Sejajar dengan pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971, PMINT turut mendukung matlamat DEB untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Begitu juga, apabila Dasar Pembangunan Nasional 1991-2000 (DPN) yang bermula pada tahun 1991, PMINT juga turut terlibat secara aktif dalam menjayakan dasar tersebut. PMINT telah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang meliputi spektrum yang sangat luas hingga hampir ke semua sektor ekonomi. Di antaranya ialah pembangunan hartanah, perladangan, agrobiotek, akuakultur, pembuatan dan perkhidmatan. Secara keseluruhannya, aktiviti PMINT dijalankan melalui dua cara iaitu secara langsung dan juga melalui anak-anak syarikat.


Carta Ahli Gemaputera

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu

Haji Wan Adnan Bin Wan Derahman
Yang Dipertua Gemaputera
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Ts. Khairul Danial Bin Abd Latif
Setiausaha Agong Kehormat

En. Muhammad Syahmi Bin Abdullah
Penolong Setiausaha Agung Kehormat
AJK Gemaputera

En. Mohd Shafiq Bin Nasir
Pegawai Perhubungan Awam
AJK Gemaputera